Menu Đóng

CÔNG BỐ KẾT QUẢ QUAY SỐ THÁNG 4

5 GIẢI KHUYẾN KHÍCH – 1 CHAI AMINO_MAXI

3 GIẢI BA – 2 CHAI AMINO_MAXI

2 GIẢI NHÌ – 3 CHAI AMINO_MAXI

2 GIẢI NHẤT – 5 CHAI AMINO_MAXI

1 GIẢI ĐẶC BIỆT – 1 THÙNG ĐỊA TRUNG HẢI (BIO-BIZZ)


CHÚC QUÝ KHÁCH HÀNG MAY MẮN

19003489